เกี่ยวกับเอสเตท กูรู

บริษัท เอสเตท กูรู จำกัด

เป็นบริษัทที่ก่อตั้งตั้งแต่ปี 2547 โดยมีบริษัทในเครืออยู่หลายบริษัท
ได้พัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ทั้ง อาคารพานิชย์ ทาวน์โฮมและ
คอนโดมาอย่างต่อเนื่อง

มุมมองของเรา

ทีมบริหารมีวิสัยทัศน์มุ่งเน้นการบริการให้ลูกค้ามีความสุขและความพึงพอใจ
สูงสุดรวมถึงการพัฒนาโครงการที่มีคุณภาพ พิถีพิถันในการออกแบบและใช้
วัสดุที่มีมาตรฐาน

คติของเรา

บ้านทุกๆ หลังที่เราสร้างต้องทำให้ดีที่สุดเหมือนบ้านที่เราอยู่อาศัยเอง

กิจกรรมเอสเตท กูรู