คณะ ผู้บริหาร บริษัท เอสเตท กูรู จำกัด ร่วมกับคณะผู้ใจบุญ ร่วมปันน้ำใจให้สังคม ไถ่ชีวิต โคกระบือ ณ ศูนย์ไถ่ชีวิต โค-กระบือ ธนาคารโคกระบือเพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 22 ตัว